GESPECIALISEERD IN BODEMSANERING, CIVIELE TECHNIEK EN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

KOEKKOEK PROJECTMANAGEMENT

Ing. Gerwin Koekkoek is al vele jaren zelfstandig, onafhankelijk adviseur in de wereld van civiele techniek, bodemsanering en explosievenonderzoek.

Kenmerkend voor de werkwijze van Koekkoek Projectmanagement is de pragmatische, doelgerichte en creatieve  aanpak bij complexe infrastructurele projecten. Hierbij hecht Gerwin veel waarde aan een duurzame relatie tussen opdrachtgever, adviseurs en aannemer.

“Projecten kunnen van planvorming tot uitvoeringen worden begeleid. Samenwerking binnen een projectteam is dagelijks werk. Communicatie met steakholders en bestuurders ook. Recht op het doel af binnen de kaders van financiën en planning is mijn motto”.

Op het gebied van explosievenonderzoek is het advieswerk vanaf vooronderzoek tot de uitvoering onze specialiteit. Door gedegen vooronderzoek wordt het projectgebied zowel in verticale- als horizontale zin afgebakend. Door onze onafhankelijke positie wordt middels een heldere project gebonden risicoanalyse onderbouwd op welke wijze, met welke middelen en tot welke diepte, eventuele opsporing dient plaats te vinden om de geplande ontwikkelingen op een veilige wijze te kunnen uitvoeren.

Hierdoor ontstaat een sobere en doelmatige uitvoeringswijze van het explosieven onderzoek.

Bodem-, civiel-, milieu- en explosieven vraagstukken, wij kennen de weg en de markt, de markt kent onze weg en dat is het voordeel voor u!